Results
Your score for this show is points.

137 people played this show
Most Picked Songs
1. Rooftop 
2. Ants Marching 
3. The Idea Of You 
4. Drunken Soldier  
5. Runnin Down a Dream 
6. Shake Me Like A Monkey 
7. #41 
8. Belly Belly Nice 
9. Kill The Preacher 
10. Two Step 
Top Openers Picked
1. Seek Up 
2. Louisiana Bayou 
3. Squirm 
4. Best of What's Around 
5. Big Eyed Fish 
6. Seven 
7. The Stone 
8. Dreamgirl 
9. Granny 
10. Don't Drink the Water 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
July 24, 2013
Verizon Wireless Amphitheatre Charlotte, Charlotte, NC

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 TRthegame53 39 0 11 5 No No
#2 Dannyyankou 37 0 12 4 No No
#3 bradz4life 35 0 11 4 No No
#4 zepp 35 0 11 4 No No
#5 Cornbread345 33 0 10 4 No No
#6 CrushLive 33 0 12 3 No No
#7 Fonzie588 31 0 9 4 No No
#8 Bartender84 31 0 11 3 No No
#9 DmbNuNu 29 0 10 3 No No
#10 torbenthorhauge 29 0 10 3 No No
#11 mythicalmoose 27 0 9 3 No No
#12 LIOG14 27 0 9 3 No No
#13 Crash1983 27 0 9 3 No No
#14 Trippin51 27 0 11 2 No No
#15 TrippinNancies1 26 0 9 2 No No
#16 Messi41 25 0 8 3 No No
#17 CrazyEZ41 25 0 10 2 No No
#18 GreyStreetAve 25 0 10 2 No No
#19 CrushMe35 25 0 10 2 No No
#20 jmanneydmb19 24 0 8 2 No No
#21 John Waschek 24 0 8 2 No No
#22 FeelingGood 24 0 10 1 No No
#23 japaho41 24 0 10 1 No No
#24 idrankthewaterr 23 0 9 2 No No
#25 danoliveira 23 0 9 2 No No
#26 LAA1305 23 0 9 2 No No
#27 NaClH2Ocapo 23 0 9 2 No No
#28 BigEyedTrain 23 0 9 2 No No
#29 jimithing314 23 0 9 2 No No
#30 DMBSJR 22 0 7 2 No No
#31 woodmb 22 0 9 1 No No
#32 Ryno DMB 21 0 8 2 No No
#33 erichartman 21 0 8 2 No No
#34 Seek#41Up 21 0 8 2 No No
#35 bartender1986 21 0 8 2 No No
#36 KeithBox007 21 0 8 2 No No
#37 bj00704 21 0 8 2 No No
#38 antinseattle 21 0 10 1 No No
#39 borisfowler 21 0 10 1 No No
#40 GoingToCA91 21 0 10 1 No No
#41 fillup 21 0 10 1 No No
#42 SpotlightEyes 21 0 10 1 No No
#43 crb60 21 0 8 1 No Yes
#44 dontburntheday5 20 0 7 3 No No
#45 anaske 20 0 9 2 No No
#46 Gears0413 20 0 11 1 No No
#47 laststopdmb 20 0 8 1 No No
#48 Sparrow84 20 0 8 1 No No
#49 smartbill 20 0 8 1 No No
#50 Heatherphoenix 20 0 10 0 No No
#51 csegan11 19 0 7 2 No No
#52 lrhyde 19 0 7 2 No No
#53 Patrick313 19 0 7 2 No No
#54 woowee125827 19 0 9 1 No No
#55 Nexx 19 0 9 1 No No
#56 pruss25 19 0 9 1 No No
#57 icechips32 19 0 9 1 No No
#58 simetime 19 0 9 1 No No
#59 Grugrux34 19 0 9 1 No No
#60 Kevinbang 19 0 9 1 No No
#61 Skins456 19 0 9 0 No Yes
#62 D.O. 18 0 8 2 No No
#63 BennyBlanco 18 0 8 2 No No
#64 CrushB610 18 0 7 1 No No
#65 dylanski 18 0 9 0 No No
#66 Vinsanity 18 0 9 0 No No
#67 PenguinMRD 18 0 9 0 No No
#68 light_of_day_m 17 0 6 2 No No
#69 JmoneyDMB 17 0 8 1 No No
#70 rlpi100 17 0 8 1 No No
#71 dmbfan1011 17 0 8 1 No No
#72 dmbfan100 17 0 8 1 No No
#73 Sniper15 17 0 8 1 No No
#74 USeekUpNEmotion 17 0 8 1 No No
#75 antsdancing1 17 0 8 1 No No
#76 jarguitar86 17 0 8 1 No No
#77 dmb9howell 17 0 10 0 No No
#78 MiniFlynny34 17 0 10 0 No No
#79 Dave&Tim41 17 0 10 0 No No
#80 FC5150 16 0 9 1 No No
#81 NEVES 16 0 11 0 No No
#82 DaWarehouse418 16 0 8 0 No No
#83 ecu_pirate 16 0 8 0 No No
#84 dmb_addict41 16 0 8 0 No No
#85 ferranbr 16 0 8 0 No No
#86 Bdj209 16 0 8 0 No No
#87 footballteen25 15 0 5 2 No No
#88 jaytherevelator 15 0 7 1 No No
#89 Shogun 15 0 7 1 No No
#90 Antsip98 15 0 5 1 No Yes
#91 DMBzilla 15 0 9 0 No No
#92 jasonfilatov 15 0 9 0 No No
#93 hbktonyb 15 0 9 0 No No
#94 Harrycaray 14 0 6 2 No No
#95 tscarp95 14 0 5 1 No No
#96 madseason 14 0 10 0 No No
#97 DMBoom 14 0 7 0 No No
#98 soxfan93 14 0 7 0 No No
#99 DBBSP 14 0 7 0 No No
#100 KDuffy 13 0 8 0 No No
#101 Jordan41 13 0 8 0 No No
#102 dontdrink36 12 0 9 0 No No
#103 dohnut26 12 0 6 0 No No
#104 thatgirlwasfine 12 0 6 0 No No
#105 c-more 12 0 6 0 No No
#106 dontburn-theday 12 0 6 0 No No
#107 SmoothD41 11 0 5 1 No No
#108 Mwhuber 11 0 5 1 No No
#109 oner 11 0 7 0 No No
#110 amw110691 11 0 7 0 No No
#111 hippieman556 11 0 7 0 No No
#112 P.rickk73 10 0 8 0 No No
#113 cmelongrl223 10 0 5 0 No No
#114 moneyball41 10 0 5 0 No No
#115 lalkb48 9 0 9 0 No No
#116 russvodder 9 0 6 0 No No
#117 K3nTaKa0s 9 0 6 0 No No
#118 nhamilton07 9 0 6 0 No No
#119 itssosoft16 9 0 6 0 No No
#120 halliehill 9 0 6 0 No No
#121 bmt322 9 0 6 0 No No
#122 daspfund22 8 0 7 0 No No
#123 lilant420 8 0 7 0 No No
#124 McNabb5 8 0 7 0 No No
#125 tomlin3218 7 0 8 0 No No
#126 JohnnyAnts 7 0 5 0 No No
#127 Pringles 7 0 5 0 No No
#128 mwannemuehler 6 0 6 0 No No
#129 olivierlepine 6 0 6 0 No No
#130 micket23 5 0 4 0 No No
#131 liv4dmb 5 0 4 0 No No
#132 vitod 4 0 5 0 No No
#133 DMB42089 4 0 5 0 No No
#134 TrishaRae55 4 0 2 0 No No
#135 celicas1984 0 0 8 0 No No
#136 ___bailz 0 0 7 0 No No
#137 ejackson28231 0 0 6 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram