Results
Your score for this show is points.

197 people played this show
Most Picked Songs
1. Grey Street 
2. Jimi Thing 
3. Rapunzel 
4. Funny The Way It Is 
5. Pantala Naga Pampa 
6. Anyone Seen the Bridge 
7. Samurai Cop 
8. Too Much 
9. That Girl Is You 
10. Warehouse 
Top Openers Picked
1. That Girl Is You 
2. One Sweet World 
3. Big Eyed Fish 
4. So Much To Say 
5. Pig 
6. Do You Remember 
7. Anyone Seen the Bridge 
8. Best of What's Around 
9. Granny 
10. Dancing Nancies 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
July 3, 2019
Hollywood Casino Amphitheatre, Tinley Park, IL

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 mmish84 36 2 11 5 No No
#2 eric_ondash 34 -2 11 3 No No
#3 jlkjr 30 0 9 3 No No
#4 ElijahSoRight72 30 0 9 3 No No
#5 MiniFlynny34 27 1 9 3 No No
#6 icechips32 27 1 9 3 No No
#7 thestone26 26 -1 7 3 No No
#8 Lauren741 26 0 9 2 No No
#9 space_raven 26 0 9 2 No No
#10 cjobes 26 0 11 1 No No
#11 SeanMH 25 1 10 2 No No
#12 acedmb 24 0 8 2 No No
#13 T_Train 24 0 8 2 No No
#14 TheFeds 24 0 10 1 No No
#15 dmbfan100 23 1 9 2 No No
#16 laststopdmb 23 1 9 2 No No
#17 woowee125827 23 1 11 1 No No
#18 hbktonyb 23 1 11 1 No No
#19 2step10 23 1 9 1 No Yes
#20 SpencerTiff 22 2 8 3 No No
#21 lalkb48 22 0 7 2 No No
#22 zrroot 22 0 5 2 Yes No
#23 TrippingBobbys 22 0 9 1 No No
#24 tomlin3218 22 0 9 1 No No
#25 onesweethundley 22 0 9 1 No No
#26 stephy9news 22 0 9 1 No No
#27 Bernie41 22 0 11 0 No No
#28 jtanderson09 22 0 11 0 No No
#29 jenhen27 21 1 8 2 No No
#30 DMBlunts 21 1 8 2 No No
#31 Nacho220 21 1 8 2 No No
#32 jkmeyers3 21 1 10 1 No No
#33 SomeDevil17 21 1 10 1 No No
#34 DaWarehouse418 21 1 10 1 No No
#35 Amanda4dmb 21 1 10 1 No No
#36 JDL2much? 21 1 10 1 No No
#37 footballteen25 21 1 12 0 No No
#38 jmur 20 0 8 1 No No
#39 Musicology200 20 0 8 1 No No
#40 EddieDean19 20 0 8 1 No No
#41 jweston 20 0 8 1 No No
#42 Hado1 20 0 10 0 No No
#43 watchtower08 20 0 10 0 No No
#44 jmitch831 20 0 10 0 No No
#45 fillup 20 0 10 0 No No
#46 USeekUpNEmotion 20 0 10 0 No No
#47 Excedium65 19 1 7 2 No No
#48 Blakeman12 19 1 9 1 No No
#49 dmlavopa 19 1 9 1 No No
#50 LAA1305 19 1 9 1 No No
#51 dwmoore2 19 1 9 1 No No
#52 Duckgoose99 19 1 9 1 No No
#53 CrushLive 19 1 9 1 No No
#54 mesee 19 1 9 1 No No
#55 Barnstormer 19 1 9 1 No No
#56 Todefy 19 1 11 0 No No
#57 KeithBox007 18 0 5 2 No No
#58 timos25 18 0 5 2 No No
#59 matt@ants 18 2 10 1 No No
#60 djcdmb 18 0 7 1 No No
#61 cworty06 18 0 7 1 No No
#62 Hornetsrock73 18 0 7 1 No No
#63 treyb953 18 0 7 1 No No
#64 Jake C 18 -2 9 0 No No
#65 dontdrink36 18 0 9 0 No No
#66 flames_theman 18 0 9 0 No No
#67 bcox 17 1 6 2 No No
#68 BrandoCalrisian 17 1 6 2 No No
#69 Pweb 17 1 8 1 No No
#70 runningdmb06 17 1 8 1 No No
#71 tyler3440 17 1 8 1 No No
#72 platesmasher 17 1 8 1 No No
#73 fonzie5888 17 1 8 1 No No
#74 ymdt 17 1 10 0 No No
#75 justinhayes21 17 1 10 0 No No
#76 pure_guava 17 1 10 0 No No
#77 Ryno DMB 16 2 9 1 No No
#78 YNK4127 16 2 9 1 No No
#79 ecparisi 16 2 9 1 No No
#80 brianindolfi 16 2 9 1 No No
#81 ChrisEvans13 16 0 6 1 No No
#82 2stepDMBFan 16 -1 8 0 No No
#83 BrewCrew15 16 0 8 0 No No
#84 dmbpigg 16 0 8 0 No No
#85 ihps2000 16 0 8 0 No No
#86 Jawillis4 16 0 8 0 No No
#87 Hahninator 16 0 8 0 No No
#88 firedancer34 16 0 8 0 No No
#89 dmbdixiechkn41 16 0 8 0 No No
#90 dmbspots 16 0 8 0 No No
#91 and 1 16 0 8 0 No No
#92 22mn22 16 0 8 0 No No
#93 fromthebottom 16 0 8 0 No No
#94 CrazyEZ41 16 0 8 0 No No
#95 jeremysebolt 16 0 8 0 No No
#96 JRDMB23 16 0 8 0 No No
#97 cubs9803 15 1 7 1 No No
#98 SugarWill42 15 1 7 1 No No
#99 moneyball41 15 1 7 1 No No
#100 acstyle 15 1 7 1 No No
#101 41pigs 15 1 7 1 No No
#102 vailkid 15 1 9 0 No No
#103 chrisjw28 15 1 9 0 No No
#104 borisfowler 15 1 9 0 No No
#105 troutten 15 1 9 0 No No
#106 alymilios13 15 1 9 0 No No
#107 scobz144 15 1 9 0 No No
#108 augz23 15 1 9 0 No No
#109 Peacelove39 14 0 5 1 No No
#110 Vinsanity 14 0 5 1 No No
#111 Cruzer 14 0 7 0 No No
#112 JBScout21 14 0 7 0 No No
#113 bbarterjr 14 0 7 0 No No
#114 Crash1983 14 0 7 0 No No
#115 Dannyyankou 14 0 7 0 No No
#116 waltruff 14 0 7 0 No No
#117 27amberrose 14 0 7 0 No No
#118 berksgirl9 14 0 7 0 No No
#119 jyeng 14 0 7 0 No No
#120 afasano1 14 0 7 0 No No
#121 Madnana 14 0 7 0 No No
#122 NurseB 13 1 6 1 No No
#123 DWeiden 13 1 6 1 No No
#124 jhinds76 13 1 6 1 No No
#125 dpduke5173 13 1 8 0 No No
#126 Ceckitti 13 1 8 0 No No
#127 trees4everyone 13 1 8 0 No No
#128 agoolsby7 13 1 8 0 No No
#129 Cjreis28 13 1 8 0 No No
#130 FatGuyLikesDMB 13 1 8 0 No No
#131 DMB42089 13 1 8 0 No No
#132 FC5150 13 1 8 0 No No
#133 jmanneydmb19 13 1 8 0 No No
#134 Gears0413 12 2 7 1 No No
#135 kmarry24 12 2 7 1 No No
#136 SPAC88DMB 12 2 7 1 No No
#137 NAKasper91 12 2 7 1 No No
#138 Jubie13 12 2 9 0 No No
#139 Sniper15 12 2 9 0 No No
#140 megsjaco 12 2 9 0 No No
#141 sarahgosselin 12 -9 6 0 No No
#142 martindcx1e 12 -1 6 0 No No
#143 thestoneraven 12 -1 6 0 No No
#144 DaveHead77 12 -1 6 0 No No
#145 olyrc 12 -1 6 0 No No
#146 DrewStaley4 12 0 6 0 No No
#147 jmrzx 12 0 6 0 No No
#148 daveddie 12 0 6 0 No No
#149 Dmb32516 12 0 6 0 No No
#150 ajluck1 12 0 6 0 No No
#151 JIMI40 11 1 5 1 No No
#152 Ezf140 11 1 7 0 No No
#153 snake911 11 1 7 0 No No
#154 tiamaria76 11 1 7 0 No No
#155 hfxlirette 11 1 7 0 No No
#156 nolanhowes 11 1 7 0 No No
#157 K3nTaKa0s 11 1 7 0 No No
#158 ranter1027 11 1 7 0 No No
#159 sgrwill1 11 1 7 0 No No
#160 DiveIn 11 1 7 0 No No
#161 Alasota104 10 -1 3 1 No No
#162 Cuse_41 10 2 8 0 No No
#163 olivierlepine 10 2 8 0 No No
#164 pm3542 10 -1 5 0 No No
#165 Kingerdmb 10 0 5 0 No No
#166 bgrpaint 10 0 5 0 No No
#167 pmag78 10 0 5 0 No No
#168 plilly2 9 1 6 0 No No
#169 tahraf62 9 1 6 0 No No
#170 KayCon23 9 1 6 0 No No
#171 LIOG14 9 1 6 0 No No
#172 DMBarbella41 9 1 6 0 No No
#173 cory22t 9 1 6 0 No No
#174 bryweiss 9 1 6 0 No No
#175 Bdj209 9 1 6 0 No No
#176 tonyjcov 9 1 6 0 No No
#177 rledford08 8 2 5 1 No No
#178 OhioPeanut 8 2 7 0 No No
#179 Lamms30 8 0 4 0 No No
#180 ComeAndDance4Me 8 0 4 0 No No
#181 Bearclaw_ 7 1 5 0 No No
#182 gonboardn 7 1 5 0 No No
#183 WhitJ43 7 1 5 0 No No
#184 Sammip17 7 1 5 0 No No
#185 CCSTEEN57 6 -9 3 0 No No
#186 34364041 6 -2 3 0 No No
#187 dmbfan0726 5 3 5 1 No No
#188 DBBSP 4 2 5 0 No No
#189 kelliejo13 3 1 3 0 No No
#190 golfbeam 3 1 3 0 No No
#191 jimithing314 2 -12 1 0 No No
#192 AbbyC 0 5 6 0 No No
#193 Trista 0 5 5 0 No No
#194 bowa36 0 5 3 0 No No
#195 mjcuddy20 0 -19 0 0 No No
#196 DeeRod 0 -19 0 0 No No
#197 dmblock95 0 -18 0 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram