Results
Your score for this show is points.

324 people played this show
Most Picked Songs
1. #41 
2. Funny The Way It Is 
3. Singing From The Windows 
4. Dancing Nancies 
5. Warehouse 
6. Walk Around the Moon 
7. Granny 
8. Grey Street 
9. Do You Remember 
10. Everyday 
Top Openers Picked
1. #41 
2. One Sweet World 
3. Seek Up 
4. Best of What's Around 
5. Granny 
6. Bartender 
7. The Stone 
8. You Never Know 
9. Tripping Billies 
10. Hello Again 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
September 3, 2021
Gorge Amphitheatre, George, WA

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 boldm002 25 1 10 2 No No
#2 Scotty322 24 0 6 2 No Yes
#3 BMcCraner#36 24 0 10 1 No No
#4 R&RGreatness 23 1 9 2 No No
#5 JertLankster 23 1 11 1 No No
#6 matt@ants 22 0 7 2 No No
#7 Duckgoose99 22 0 9 1 No No
#8 KDuffy 22 -1 11 0 No No
#9 42km 21 1 8 2 No No
#10 dowling25 21 1 10 1 No No
#11 MiniFlynny34 21 1 10 1 No No
#12 iujj012 20 0 8 1 No No
#13 olivierlepine 20 0 8 1 No No
#14 johnentropia 20 0 8 1 No No
#15 pmag78 20 0 8 1 No No
#16 japaho41 20 0 10 0 No No
#17 crush2 19 1 7 2 No No
#18 seng225 19 1 7 2 No No
#19 keithbkessler 19 1 7 1 Yes No
#20 A_Phillips 18 0 5 2 No No
#21 dmbfan4ever 18 2 10 1 No No
#22 guitarj99 18 -1 7 1 No No
#23 Hahninator 18 0 7 1 No No
#24 Alasota104 18 0 7 1 No No
#25 woowee125827 18 0 7 1 No No
#26 jeremysebolt 18 0 7 1 No No
#27 ElijahSoRight72 18 0 7 1 No No
#28 Bigboiryty 17 1 6 2 No No
#29 nolanhowes 17 1 6 2 No No
#30 dmbfan100 17 5 14 1 No No
#31 Nacho220 17 1 8 1 No No
#32 DaWarehouse418 17 1 10 0 No No
#33 Jlorchris 16 2 7 2 No No
#34 twigs1201 16 0 6 1 No No
#35 Justin_conn 16 0 6 1 No No
#36 Jake C 16 0 6 1 No No
#37 bbarterjr 16 0 6 1 No No
#38 treyb953 16 0 6 1 No No
#39 SwedJohnson 16 0 6 1 No No
#40 Heidi Loo 16 2 11 0 No No
#41 bryweiss 16 0 8 0 No No
#42 SlateDMB 16 0 8 0 No No
#43 CapricornStar 16 0 8 0 No No
#44 Charleswindley 15 3 8 2 No No
#45 mcstasia 15 1 5 2 No No
#46 oner 15 1 7 1 No No
#47 fromthebottom 15 1 9 0 No No
#48 kimboslice 15 1 9 0 No No
#49 cory22t 14 4 11 1 No No
#50 roinuj815 14 2 8 1 No No
#51 AndreaJane 14 0 5 1 No No
#52 laststopdmb 14 -1 7 0 No No
#53 uwband51 14 -1 7 0 No No
#54 TrippingBobbys 14 -1 7 0 No No
#55 jenhen27 14 0 7 0 No No
#56 FP424 14 0 7 0 No No
#57 borisfowler 13 3 9 1 No No
#58 MonsterMonkey 13 1 6 1 No No
#59 onesweethundley 13 1 6 1 No No
#60 augz23 13 1 6 1 No No
#61 ajjb21 13 1 6 1 No No
#62 84Rebel 13 1 6 1 No No
#63 moneyball41 13 1 6 1 No No
#64 klarocca 13 1 6 1 No No
#65 OutofDarkness 13 1 6 1 No No
#66 BrewCrew15 13 1 6 1 No No
#67 kevinmavs 13 1 6 1 No No
#68 USeekUpNEmotion 13 1 8 0 No No
#69 BMaves410 13 1 8 0 No No
#70 twostepping 13 1 8 0 No No
#71 lilant420 13 1 8 0 No No
#72 oafomatic 13 1 8 0 No No
#73 Yoda54 13 1 8 0 No No
#74 Jeff21377 12 2 7 1 No No
#75 fonzie5888 12 2 7 1 No No
#76 mtoigo12 12 2 7 1 No No
#77 tmcclure 12 -2 4 1 No No
#78 jonwvu 12 0 4 1 No No
#79 icechips32 12 0 4 1 No No
#80 2stepcrash 12 0 4 1 No No
#81 jtrdmb4140 12 0 4 1 No No
#82 dmbcriggidy 12 0 4 1 No No
#83 lalkb48 12 0 4 1 No No
#84 jgdmb417 12 0 4 1 No No
#85 rkn2dmb 12 2 9 0 No No
#86 thestone26 12 -4 6 0 No No
#87 klacke 12 0 6 0 No No
#88 jmur 12 0 6 0 No No
#89 TroyVanDamme 12 0 6 0 No No
#90 79indymustng 12 0 6 0 No No
#91 JeffsGoatee 11 1 5 1 No No
#92 NotoriousJPC 11 1 5 1 No No
#93 nb5656 11 1 5 1 No No
#94 jmitch831 11 1 5 1 No No
#95 afasano1 11 1 5 1 No No
#96 pinches maximus 11 1 5 1 No No
#97 El_Jefe 11 1 5 1 No No
#98 dpduke5173 11 3 10 0 No No
#99 hbktonyb 11 3 10 0 No No
#100 Mark837 11 3 10 0 No No
#101 2step10 11 1 7 0 No No
#102 runningdmb06 11 1 7 0 No No
#103 daveddie 11 1 7 0 No No
#104 MFishe17 10 2 6 1 No No
#105 Seans36 10 2 6 1 No No
#106 aefalkow 10 0 3 1 No No
#107 DancingAntz41 10 2 8 0 No No
#108 Wneihouse 10 -2 5 0 No No
#109 flames_theman 10 -1 5 0 No No
#110 krussell201 10 -1 5 0 No No
#111 cmelongrl223 10 -1 5 0 No No
#112 TheFeds 10 0 5 0 No No
#113 pruss25 10 0 5 0 No No
#114 Sammip17 10 0 5 0 No No
#115 ajluck1 10 0 5 0 No No
#116 lieinmygrave41 10 0 5 0 No No
#117 dmbspots 10 0 5 0 No No
#118 T_Train 10 0 5 0 No No
#119 SeanMH 10 0 5 0 No No
#120 Dvmthws 9 1 4 1 No No
#121 antsdancing1 9 1 4 1 No No
#122 nhamilton07 9 1 4 1 No No
#123 trippinbillee 9 1 4 1 No No
#124 Vinsanity 9 1 4 1 No No
#125 cjobes 9 1 4 1 No No
#126 JZ4140 9 3 9 0 No No
#127 dwmoore2 9 1 6 0 No No
#128 Zeus41 9 1 6 0 No No
#129 Amanda41Crush 9 1 6 0 No No
#130 crashintonickdm 9 1 6 0 No No
#131 Crash1983 9 1 6 0 No No
#132 dhartwell526 9 1 6 0 No No
#133 Trippingrey02 9 1 6 0 No No
#134 22mn22 9 1 6 0 No No
#135 2StepNDreamGirl 9 1 6 0 No No
#136 Bharris7 9 1 6 0 No No
#137 jimithing314 9 1 6 0 No No
#138 EddieDean19 9 1 6 0 No No
#139 kmarry24 9 1 6 0 No No
#140 Antbanks51 9 1 6 0 No No
#141 TaylorGiancarlo 9 1 6 0 No No
#142 clarke kent 9 1 6 0 No No
#143 Polz85 8 2 5 1 No No
#144 JRDMB23 8 2 5 1 No No
#145 Bernie41 8 2 7 0 No No
#146 Rsf1965 8 2 7 0 No No
#147 magnumdan 8 2 7 0 No No
#148 watsonbriant 8 2 7 0 No No
#149 Felipek 8 2 7 0 No No
#150 John Waschek 8 2 7 0 No No
#151 Patricklegro 8 2 7 0 No No
#152 LAA1305 8 2 7 0 No No
#153 Casc1776 8 -6 4 0 No No
#154 Strong Buddy 8 -3 4 0 No No
#155 kevin74 8 -1 4 0 No No
#156 rledford08 8 0 4 0 No No
#157 jlkjr 8 0 4 0 No No
#158 desertdogesq 8 0 4 0 No No
#159 BreakFree#41 8 0 4 0 No No
#160 LIOG14 8 0 4 0 No No
#161 stuckonyou 8 0 4 0 No No
#162 ihps2000 7 3 6 1 No No
#163 DKX147992 7 1 3 1 No No
#164 tgallimore 7 1 3 1 No No
#165 Cuse_41 7 5 11 0 No No
#166 Turnyourearsoff 7 3 8 0 No No
#167 acs729 7 3 8 0 No No
#168 brianindolfi 7 3 8 0 No No
#169 thestoneraven 7 1 5 0 No No
#170 PantalaRapunzel 7 1 5 0 No No
#171 Minmate 7 1 5 0 No No
#172 Rat4life 7 1 5 0 No No
#173 Pearsemarry616 7 1 5 0 No No
#174 mdaubs 7 1 5 0 No No
#175 skrellner 7 1 5 0 No No
#176 megsjaco 7 1 5 0 No No
#177 TRthegame53 7 1 5 0 No No
#178 GrampsDSP 7 1 5 0 No No
#179 ymdt 7 1 5 0 No No
#180 DMBDaisy99 7 1 5 0 No No
#181 edskin 7 1 5 0 No No
#182 fillup 7 1 5 0 No No
#183 briancote 6 2 6 0 No No
#184 halliehill 6 2 6 0 No No
#185 MasonE 6 2 6 0 No No
#186 a2dmb 6 2 6 0 No No
#187 smahoney27 6 2 6 0 No No
#188 Bustedstuff333 6 2 6 0 No No
#189 ckramer09 6 2 6 0 No No
#190 scobz144 6 2 6 0 No No
#191 CrazyEZ41 6 2 6 0 No No
#192 Lois Lane 6 2 6 0 No No
#193 watchtower08 6 2 6 0 No No
#194 dmbfan0726 6 -9 3 0 No No
#195 livebyrock85 6 -1 3 0 No No
#196 voxeddie27 6 0 3 0 No No
#197 Augman97 6 0 3 0 No No
#198 mikeabk6 6 0 3 0 No No
#199 Dwrub8 6 0 3 0 No No
#200 Nibbz90 6 0 3 0 No No
#201 cpxc. 6 0 3 0 No No
#202 jmrzx 6 0 3 0 No No
#203 jdm242424 6 0 3 0 No No
#204 Grnlee0687 6 0 3 0 No No
#205 Liznims23 6 0 3 0 No No
#206 brewfrog 6 0 3 0 No No
#207 timos25 6 0 3 0 No No
#208 jjopek0585 6 0 3 0 No No
#209 GreySt. 5 5 8 1 No No
#210 pbrk11 5 3 5 1 No No
#211 Granny2741 5 1 2 1 No No
#212 YNK4127 5 1 2 1 No No
#213 FC5150 5 1 2 1 No No
#214 Sven87 5 1 2 1 No No
#215 CrushLive 5 1 4 0 No No
#216 sjpridge 5 1 4 0 No No
#217 PineKnob91 5 1 4 0 No No
#218 Bdj209 5 1 4 0 No No
#219 nporter03 5 1 4 0 No No
#220 hensleytyler44 5 1 4 0 No No
#221 Lauren741 5 1 4 0 No No
#222 andyanks 5 1 4 0 No No
#223 sohanigt 5 1 4 0 No No
#224 Jawillis4 5 1 4 0 No No
#225 rori.helfrich 5 1 4 0 No No
#226 ilona_rs67 5 1 4 0 No No
#227 SeekUp42 4 2 3 1 No No
#228 dmbacousticants 4 2 5 0 No No
#229 Sniper15 4 2 5 0 No No
#230 AimeeMannix 4 2 5 0 No No
#231 Nexx 4 2 5 0 No No
#232 brettwodon 4 2 5 0 No No
#233 jaboyd 4 2 5 0 No No
#234 jyeng 4 2 5 0 No No
#235 ECU Gamer9948 4 2 5 0 No No
#236 MichaelDM 4 -1 2 0 No No
#237 Skywalker1138 4 0 2 0 No No
#238 mitty 4 0 2 0 No No
#239 acedmb 3 3 4 1 No No
#240 bgoods 3 3 6 0 No No
#241 SPAC88DMB 3 3 6 0 No No
#242 Skins456 3 3 6 0 No No
#243 Barnstormer 3 1 3 0 No No
#244 jhinds76 3 1 3 0 No No
#245 SpencerTiff 3 1 3 0 No No
#246 BHGreySt 3 1 3 0 No No
#247 greyant2 3 1 3 0 No No
#248 Firedancer627 3 1 3 0 No No
#249 Dmb32516 3 1 3 0 No No
#250 dmbdixiechkn41 3 1 3 0 No No
#251 gcschultz 3 1 3 0 No No
#252 scottmc22 3 1 3 0 No No
#253 Lakelouie_lover 3 1 3 0 No No
#254 arizza11 3 1 3 0 No No
#255 Jrcurtin 3 1 3 0 No No
#256 sdodge01 2 4 7 0 No No
#257 dmb514 2 2 4 0 No No
#258 autosave36 2 2 4 0 No No
#259 laabs1dd 2 2 4 0 No No
#260 johnny3ft 2 2 4 0 No No
#261 joevol017 2 2 4 0 No No
#262 DMB42089 2 2 4 0 No No
#263 chrisjw28 2 2 4 0 No No
#264 hannahjuda 2 2 4 0 No No
#265 dmbetc 2 2 4 0 No No
#266 WhitJ43 2 2 4 0 No No
#267 DrumBeatsLoud 2 2 4 0 No No
#268 K3nTaKa0s 2 2 4 0 No No
#269 SomeDevil17 2 2 4 0 No No
#270 pfraser007 2 -19 1 0 No No
#271 Julie72676 2 -15 1 0 No No
#272 tanneracone 2 -14 1 0 No No
#273 Halloween4041 2 -13 1 0 No No
#274 pelly41 2 -9 1 0 No No
#275 JohnTark 2 0 1 0 No No
#276 Amanda4dmb 2 0 1 0 No No
#277 Ryno DMB 2 0 1 0 No No
#278 DBBSP 2 0 1 0 No No
#279 buffalo8 1 5 6 1 No No
#280 PickledEgg 1 5 8 0 No No
#281 KeithBox007 1 3 5 0 No No
#282 platesmasher 1 3 5 0 No No
#283 jpkrill 1 3 5 0 No No
#284 Nicknkat 1 3 5 0 No No
#285 pcliff1248 1 1 2 0 No No
#286 mesee 1 1 2 0 No No
#287 Jordan#41 1 1 2 0 No No
#288 WranglerGuyDMB 1 1 2 0 No No
#289 Pweb 1 1 2 0 No No
#290 gianna_t41 1 1 2 0 No No
#291 guinness0424 1 1 2 0 No No
#292 troutten 1 1 2 0 No No
#293 jsosnay 1 1 2 0 No No
#294 acstyle 1 1 2 0 No No
#295 vwhoward 0 5 7 0 No No
#296 Cub_Fan_Scott 0 4 6 0 No No
#297 Bookemdano 0 4 6 0 No No
#298 Afrenk 0 5 5 0 No No
#299 crushme1990 0 3 4 0 No No
#300 crush4136 0 4 4 0 No No
#301 dmbsertyiz 0 5 4 0 No No
#302 nick_mongelli 0 2 3 0 No No
#303 dohnut26 0 2 3 0 No No
#304 snake911 0 2 3 0 No No
#305 markk 0 2 2 0 No No
#306 emilyporter41 0 2 2 0 No No
#307 Wiersdmb 0 2 2 0 No No
#308 Jimmyhaws 0 2 2 0 No No
#309 Connor Feezel 0 2 2 0 No No
#310 27amberrose 0 2 2 0 No No
#311 raitch09 0 3 2 0 No No
#312 DMBarbella41 0 3 2 0 No No
#313 trippinsammy 0 3 2 0 No No
#314 41pigs 0 3 2 0 No No
#315 Wltrmyr 0 1 1 0 No No
#316 titlebgs 0 3 1 0 No No
#317 tahraf62 0 4 1 0 No No
#318 Gmojica 0 -19 0 0 No No
#319 mxd208 0 -19 0 0 No No
#320 estacy 0 -19 0 0 No No
#321 djackso7 0 -19 0 0 No No
#322 hstrawbridge 0 -18 0 0 No No
#323 hfxlirette 0 -17 0 0 No No
#324 IceWizard99 0 -16 0 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram