Results
Your score for this show is points.

185 people played this show

Most Picked Songs
1. Seek Up 
2. Warehouse 
3. Everyday 
4. Funny The Way It Is 
5. Louisiana Bayou 
6. Rapunzel 
7. Ants Marching 
8. Pantala Naga Pampa 
9. So Damn Lucky 
10. Can't Stop 

Top Openers Picked
1. Seek Up 
2. Big Eyed Fish 
3. Rye Whiskey 
4. JTR 
5. The Stone 
6. Pantala Naga Pampa 
7. #41 
8. Granny 
9. One Sweet World 
10. You Never Know 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
October 13, 2021
Walmart Arkansas Music Pavilion, Rogers, AR

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 lukemil_ 22 4 11 2 No Yes
#2 Dannyyankou 22 2 8 2 Yes No
#3 arizza11 21 3 9 3 No No
#4 ymdt 19 3 8 2 Yes No
#5 Vinsanity 18 2 8 2 No No
#6 LIOG14 18 2 10 1 No No
#7 Sammip17 17 3 7 2 Yes No
#8 Nacho220 16 2 7 2 No No
#9 Barnstormer 16 2 7 2 No No
#10 Alasota104 16 2 9 1 No No
#11 T_Train 16 2 7 1 No Yes
#12 lalkb48 15 3 6 3 No No
#13 PineKnob91 15 3 8 1 No Yes
#14 John Waschek 14 2 8 1 No No
#15 markk 14 2 8 1 No No
#16 thestone26 14 2 8 1 No No
#17 Patricklegro 13 3 7 2 No No
#18 uwband51 12 4 8 2 No No
#19 KeithBox007 12 4 8 1 No Yes
#20 DMB42089 12 2 7 1 No No
#21 DBBSP 12 2 7 1 No No
#22 trippinbillee 12 2 7 1 No No
#23 dmbcriggidy 12 2 7 1 No No
#24 jtanderson09 12 2 7 1 No No
#25 tbesig 11 5 9 2 No No
#26 BreakFree#41 11 3 8 1 No No
#27 kevinmavs 11 3 8 1 No No
#28 sohanigt 11 3 8 1 No No
#29 tgallimore 11 3 8 1 No No
#30 SwedJohnson 10 4 7 2 No No
#31 Jake C 10 2 4 2 No No
#32 nhamilton07 10 4 9 1 No No
#33 akgrown907 10 4 7 1 Yes No
#34 MichaelDM 10 4 7 1 Yes No
#35 Hahninator 10 2 6 1 No No
#36 jmrzx 10 2 6 1 No No
#37 EddieDean19 10 4 11 0 No No
#38 TaylorGiancarlo 10 4 11 0 No No
#39 voxeddie27 10 2 8 0 No No
#40 dowling25 10 2 8 0 No No
#41 magnumdan 10 2 6 0 No Yes
#42 mesee 9 3 7 1 No No
#43 Dmb32516 9 3 7 1 No No
#44 desertdogesq 9 3 9 0 No No
#45 MiniFlynny34 9 3 9 0 No No
#46 SomeDevil17 9 3 9 0 No No
#47 Sniper15 9 3 9 0 No No
#48 acstyle 9 3 7 0 No Yes
#49 afasano1 9 3 7 0 No Yes
#50 hbktonyb 9 3 7 0 No Yes
#51 Pweb 8 4 8 1 No No
#52 SpencerTiff 8 4 8 1 No No
#53 chrisjw28 8 4 8 1 No No
#54 livebyrock85 8 2 5 1 No No
#55 jenhen27 8 4 8 0 No Yes
#56 laststopdmb 8 2 7 0 No No
#57 guitarj99 8 2 7 0 No No
#58 moneyball41 8 2 7 0 No No
#59 mitty 8 2 7 0 No No
#60 johnentropia 8 2 5 0 No Yes
#61 bryweiss 8 -3 4 0 No No
#62 Zeus41 7 3 8 0 No No
#63 fonzie5888 7 3 8 0 No No
#64 ElijahSoRight72 7 3 8 0 No No
#65 olivierlepine 7 3 8 0 No No
#66 fillup 7 3 8 0 No No
#67 Yoda54 7 3 6 0 No Yes
#68 TDarrow66 7 1 5 0 No No
#69 jhinds76 6 4 7 1 No No
#70 Rsf1965 6 2 4 1 No No
#71 flames_theman 6 2 4 1 No No
#72 Granny2741 6 4 9 0 No No
#73 42km 6 4 7 0 No Yes
#74 Amanda4dmb 6 2 6 0 No No
#75 jtrdmb4140 6 2 6 0 No No
#76 cmelongrl223 6 2 6 0 No No
#77 cjobes 6 2 6 0 No No
#78 titlebgs 6 2 4 0 No Yes
#79 Liznims23 6 -6 3 0 No No
#80 Nicknkat 6 -6 3 0 No No
#81 TRthegame53 5 3 5 1 No No
#82 Ryno DMB 5 3 7 0 No No
#83 lieinmygrave41 5 3 7 0 No No
#84 oafomatic 5 3 7 0 No No
#85 DaWarehouse418 5 3 7 0 No No
#86 Lauren741 5 3 7 0 No No
#87 fromthebottom 5 3 7 0 No No
#88 CrushLive 5 3 7 0 No No
#89 CROBOTS05 5 3 7 0 No No
#90 matt@ants 5 3 7 0 No No
#91 iWANTaNEWDRUG 4 4 6 1 No No
#92 Skywalker1138 4 4 8 0 No No
#93 OutofDarkness 4 4 8 0 No No
#94 jmitch831 4 4 8 0 No No
#95 Heidi Loo 4 4 8 0 No No
#96 TheFeds 4 4 8 0 No No
#97 dmb514 4 4 8 0 No No
#98 BMcCraner#36 4 4 8 0 No No
#99 JRDMB23 4 4 6 0 No Yes
#100 crush4136 4 4 6 0 No Yes
#101 jjopek0585 4 2 5 0 No No
#102 Scotty322 4 2 5 0 No No
#103 Bernie41 3 5 9 0 No No
#104 nick_mongelli 3 3 6 0 No No
#105 Crash1983 3 3 6 0 No No
#106 ckramer09 3 3 6 0 No No
#107 BrewCrew15 3 3 6 0 No No
#108 KDuffy 3 3 6 0 No No
#109 kmarry24 3 3 6 0 No No
#110 El_Jefe 2 4 5 1 No No
#111 SPAC88DMB 2 4 7 0 No No
#112 USeekUpNEmotion 2 4 7 0 No No
#113 pinches maximus 2 4 7 0 No No
#114 dmbacousticants 2 4 7 0 No No
#115 Bharris7 2 4 7 0 No No
#116 Trippingrey02 2 4 5 0 No Yes
#117 ajluck1 2 2 4 0 No No
#118 Jrcurtin 2 2 4 0 No No
#119 jonwvu 2 2 4 0 No No
#120 Halloween4041 2 2 4 0 No No
#121 nb5656 2 -12 1 0 No No
#122 DKX147992 1 5 8 0 No No
#123 PantalaRapunzel 1 5 6 0 No Yes
#124 79indymustng 1 3 5 0 No No
#125 84Rebel 1 3 5 0 No No
#126 22mn22 1 3 5 0 No No
#127 nymo24 1 3 5 0 No No
#128 TrippingBobbys 1 3 5 0 No No
#129 BlueH2OBaboon 0 4 4 1 No No
#130 MegDMB41 0 4 4 1 No No
#131 icechips32 0 5 4 1 No No
#132 Jimmyhaws 0 5 4 1 No No
#133 watchtower08 0 5 7 0 No No
#134 Seans36 0 5 7 0 No No
#135 trippinsammy 0 5 7 0 No No
#136 johnny3ft 0 6 7 0 No No
#137 LAA1305 0 4 6 0 No No
#138 Sven87 0 4 6 0 No No
#139 woowee125827 0 4 6 0 No No
#140 dpduke5173 0 4 6 0 No No
#141 2step10 0 4 6 0 No No
#142 DMBDaisy99 0 4 6 0 No No
#143 Cub_Fan_Scott 0 4 6 0 No No
#144 Nexx 0 4 6 0 No No
#145 Dvmthws 0 5 6 0 No No
#146 41pigs 0 5 6 0 No No
#147 Cakin128 0 5 6 0 No No
#148 megsjaco 0 5 6 0 No No
#149 JWright903 0 5 6 0 No No
#150 dbrown 0 7 6 0 No No
#151 Antbanks51 0 4 5 0 No No
#152 jdm242424 0 4 5 0 No No
#153 YNK4127 0 4 5 0 No No
#154 dmbetc 0 4 5 0 No No
#155 trose31 0 4 5 0 No No
#156 platesmasher 0 5 5 0 No No
#157 jimithing314 0 3 4 0 No No
#158 thestoneraven 0 3 4 0 No No
#159 bbarterjr 0 3 4 0 No No
#160 dmbdixiechkn41 0 3 4 0 No No
#161 boldm002 0 4 4 0 No Yes
#162 meyer927 0 4 4 0 No No
#163 bgoods 0 4 4 0 No No
#164 dmbfan100 0 5 4 0 No No
#165 dmbfan4ever 0 5 4 0 No Yes
#166 crissykins 0 6 4 0 No No
#167 lepricahn 0 7 4 0 No No
#168 DarrylWeathers 0 7 4 0 No No
#169 Polz85 0 3 3 0 No No
#170 Beaverslayers 0 3 3 0 No No
#171 aefalkow 0 3 3 0 No No
#172 BHGreySt 0 4 3 0 No Yes
#173 27amberrose 0 4 3 0 No No
#174 shaqfu19 0 6 3 0 No No
#175 stuckonyou 0 2 2 0 No No
#176 dmbspots 0 3 2 0 No No
#177 ilona_rs67 0 3 2 0 No No
#178 DMBarbella41 0 4 2 0 No No
#179 MFishe17 0 4 2 0 No No
#180 emilyporter41 0 4 2 0 No No
#181 Prlafferty90 0 5 2 0 No No
#182 rrichardson59 0 2 1 0 No No
#183 CapricornStar 0 3 1 0 No No
#184 Sabres914 0 -17 0 0 No No
#185 Matt 0 -7 0 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram