Results
Your score for this show is points.

259 people played this show

Most Picked Songs
1. Ants Marching 
2. Grey Street 
3. Fool In The Rain 
4. Dancing Nancies 
5. Crush 
6. Louisiana Bayou 
7. Seek Up 
8. Rapunzel 
9. Granny 
10. Break Free 

Top Openers Picked
1. Fool In The Rain 
2. Pig 
3. Seek Up 
4. That Girl Is You 
5. Best of What's Around 
6. Big Eyed Fish 
7. Granny 
8. The Stone 
9. Tripping Billies 
10. Fool to Think 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
September 10, 2022
Fiddler's Green Amphitheatre, Englewood, CO

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 27amberrose 42 0 9 4 Yes Yes
#2 K3nTaKa0s 34 -1 9 4 No No
#3 BrewCrew15 32 -1 12 2 No No
#4 shaqfu19 32 -2 14 1 No No
#5 CapricornStar 30 -1 11 2 No No
#6 Augman97 30 -1 9 2 Yes No
#7 mesee 28 -1 10 2 No No
#8 dmbfan100 28 -1 10 2 No No
#9 sohanigt 28 -1 10 2 No No
#10 Sabres914 28 -1 10 2 No No
#11 Cjreis28 28 0 10 2 No No
#12 hbktonyb 28 -2 10 1 No Yes
#13 Dannyyankou 28 -1 10 1 No Yes
#14 bryweiss 26 -1 7 3 No No
#15 John.honochick 26 -1 9 2 No No
#16 grace41rap 26 -1 9 2 No No
#17 Liznims23 26 -2 7 2 Yes No
#18 JarrodOV 26 -1 7 2 Yes No
#19 TRthegame53 26 -2 11 1 No No
#20 KateAnderson 26 -2 11 1 No No
#21 dpduke5173 26 -1 11 1 No No
#22 Ryno DMB 26 -1 11 1 No No
#23 HeatherEggs 26 -2 9 1 Yes No
#24 CROBOTS05 26 -1 9 1 Yes No
#25 jju6979 24 -1 8 2 No No
#26 chrisjw28 24 -1 8 2 No No
#27 DDein 24 -2 10 1 No No
#28 Rsf1965 24 -2 10 1 No No
#29 dmbfan4ever 24 -2 10 1 No No
#30 CrushLive 24 -2 10 1 No No
#31 fonzie5888 24 -2 10 1 No No
#32 TrippingBobbys 24 -1 10 1 No No
#33 LIOG14 24 -1 10 1 No No
#34 Trybicki7 24 -1 10 1 No No
#35 Patricklegro 24 -1 10 1 No No
#36 olivierlepine 24 -1 10 1 No No
#37 DaWarehouse418 24 -1 10 1 No No
#38 nolanhowes 24 -1 10 1 No No
#39 thestone26 24 -2 8 1 No Yes
#40 SPAC88DMB 24 -1 8 1 No Yes
#41 Barnstormer 24 -1 10 0 No Yes
#42 saxman210 22 -2 7 2 No No
#43 pfctracer 22 -1 7 2 No No
#44 Bharris7 22 -1 7 2 No No
#45 trippinsammy 22 -1 7 2 No No
#46 rfwhitham 22 -1 7 2 No No
#47 EM1499 22 -2 9 1 No No
#48 SeanMH 22 -2 9 1 No No
#49 Connor Feezel 22 -1 9 1 No No
#50 Sniper15 22 -1 9 1 No No
#51 johnny3ft 22 -1 9 1 No No
#52 ElijahSoRight72 22 -1 9 1 No No
#53 Jackson121 22 -1 9 1 No No
#54 jmitch831 22 -1 9 1 No No
#55 MiniFlynny34 22 -1 9 1 No No
#56 alaska737 22 -1 9 1 No No
#57 jghickey 22 0 9 1 No No
#58 watchtower08 22 -2 7 1 Yes No
#59 crazypeople36 22 -2 11 0 No No
#60 Jrcurtin 22 -2 11 0 No No
#61 bbarterjr 22 -2 11 0 No No
#62 acstyle 22 -1 9 0 No Yes
#63 Suebdoo119 20 -1 6 2 No No
#64 Jimmyhaws 20 -1 6 2 No No
#65 BMcCraner#36 20 -1 6 2 No No
#66 crlcssdydmb 20 -4 8 1 No No
#67 kevinmavs 20 -2 8 1 No No
#68 brewfrog 20 -2 8 1 No No
#69 Dmb32516 20 -2 8 1 No No
#70 SinclairWill 20 -2 8 1 No No
#71 ajluck1 20 -2 8 1 No No
#72 Crash1983 20 -2 8 1 No No
#73 Prlafferty90 20 0 8 1 No No
#74 Hahninator 20 -2 6 1 Yes No
#75 TDarrow66 20 -2 10 0 No No
#76 jlerma01 20 -2 10 0 No No
#77 dmb2much40 20 -2 10 0 No No
#78 jtrdmb4140 20 -2 10 0 No No
#79 dmbdixiechkn41 20 -2 10 0 No No
#80 tbesig 20 -1 10 0 No No
#81 mx6789 20 0 10 0 No No
#82 raitch09 20 -2 8 0 No Yes
#83 Heidi Loo 20 -1 8 0 No Yes
#84 273641 18 -2 5 2 No No
#85 eoj330 18 -2 7 1 No No
#86 augz23 18 -1 7 1 No No
#87 YNK4127 18 -1 7 1 No No
#88 lalkb48 18 -1 7 1 No No
#89 mab846 18 -1 7 1 No No
#90 DBBSP 18 -1 7 1 No No
#91 theo1539 18 -1 7 1 No No
#92 Scotty322 18 -2 9 0 No No
#93 meagangonewild 18 -2 9 0 No No
#94 DrumBeatsLoud 18 -2 9 0 No No
#95 coleparky41 18 -2 9 0 No No
#96 EddieDean19 18 -2 9 0 No No
#97 FC5150 18 -2 9 0 No No
#98 Cub_Fan_Scott 18 -2 9 0 No No
#99 TaylorGiancarlo 18 -2 9 0 No No
#100 matt@ants 18 -2 9 0 No No
#101 ddrewniak90 18 -2 9 0 No No
#102 laststopdmb 18 -2 9 0 No No
#103 AimeeMannix 18 -2 9 0 No No
#104 LAA1305 18 -2 9 0 No No
#105 Bernie41 18 -1 9 0 No No
#106 DMBarbella41 18 -1 9 0 No No
#107 and 1 18 -1 9 0 No No
#108 PineKnob91 18 -1 9 0 No No
#109 moneyball41 18 -1 9 0 No No
#110 uwband51 18 -1 9 0 No No
#111 scottseifer 18 -1 9 0 No No
#112 CrazyEZ41 18 -1 9 0 No No
#113 Brianmace14 18 -1 9 0 No No
#114 reb519 18 0 9 0 No No
#115 Gkates89 18 -2 7 0 No Yes
#116 MikeBattaglino 18 -1 7 0 No Yes
#117 MikeDrew 16 -2 6 1 No No
#118 iWANTaNEWDRUG 16 -2 6 1 No No
#119 Sasa41 16 -1 6 1 No No
#120 SabiLLD 16 -1 6 1 No No
#121 nymo24 16 -1 6 1 No No
#122 eemerling 16 -1 6 1 No No
#123 kumail 16 -1 6 1 No No
#124 NotoriousJPC 16 -1 6 1 No No
#125 Bigler41385 16 -1 6 1 No No
#126 Stefania 16 -2 8 0 No No
#127 pinches maximus 16 -2 8 0 No No
#128 markk 16 -2 8 0 No No
#129 Duckgoose99 16 -2 8 0 No No
#130 DieselDMB 16 -2 8 0 No No
#131 T_Train 16 -2 8 0 No No
#132 boldm002 16 -2 8 0 No No
#133 mrcourt123 16 -2 8 0 No No
#134 Trippingrey02 16 -2 8 0 No No
#135 oafomatic 16 -2 8 0 No No
#136 Zeus41 16 -2 8 0 No No
#137 Zachtgibson 16 -2 8 0 No No
#138 icechips32 16 -2 8 0 No No
#139 sonicbooth77 16 -2 8 0 No No
#140 flames_theman 16 -2 8 0 No No
#141 USeekUpNEmotion 16 -2 8 0 No No
#142 afasano1 16 -1 8 0 No No
#143 Saygoodbye41 16 -1 8 0 No No
#144 Pal3124 16 -1 8 0 No No
#145 Vinsanity 16 -1 8 0 No No
#146 Rashawn Eats TM 16 -1 8 0 No No
#147 Rat4life 16 -1 8 0 No No
#148 fillup 16 -1 8 0 No No
#149 Paddyo1122 16 -1 8 0 No No
#150 arizza11 16 -1 8 0 No No
#151 matt.stolba 16 -1 8 0 No No
#152 maddoc75 16 0 8 0 No No
#153 Kant 14 -2 5 1 No No
#154 Sammip17 14 -2 5 1 No No
#155 timos25 14 -2 5 1 No No
#156 Mk18gunner 14 -2 5 1 No No
#157 Gmwebb 14 -2 5 1 No No
#158 jlocch12 14 -2 5 1 No No
#159 2step10 14 -1 5 1 No No
#160 SchmbraDMB 14 -1 5 1 No No
#161 martred004 14 -1 5 1 No No
#162 fromthebottom 14 -2 7 0 No No
#163 Pringles 14 -2 7 0 No No
#164 Nexx 14 -2 7 0 No No
#165 dmb2713 14 -2 7 0 No No
#166 Melwescol12 14 -2 7 0 No No
#167 Ashpav01 14 -2 7 0 No No
#168 Antbanks51 14 -2 7 0 No No
#169 Sjb1118 14 -2 7 0 No No
#170 DanceAway12 14 -2 7 0 No No
#171 tim.ryan 14 -2 7 0 No No
#172 iujj012 14 -2 7 0 No No
#173 johnentropia 14 -2 7 0 No No
#174 aefalkow 14 -2 7 0 No No
#175 Jon-El82 14 -2 7 0 No No
#176 jmrzx 14 -2 7 0 No No
#177 cjobes 14 -2 7 0 No No
#178 TheFeds 14 -2 7 0 No No
#179 magnumdan 14 -2 7 0 No No
#180 Lauren741 14 -1 7 0 No No
#181 ilona_rs67 14 -1 7 0 No No
#182 TACOTUESDAY 14 -1 7 0 No No
#183 Halloween4041 14 -1 7 0 No No
#184 MegDMB41 14 0 7 0 No No
#185 Sven87 14 -2 5 0 No Yes
#186 pharmandrea 12 -4 4 1 No No
#187 stuckonyou 12 -3 4 1 No No
#188 Jake C 12 -2 4 1 No No
#189 Cbordes 12 -3 6 0 No No
#190 Skywalker1138 12 -2 6 0 No No
#191 mtoigo12 12 -2 6 0 No No
#192 Polz85 12 -2 6 0 No No
#193 jimithing314 12 -2 6 0 No No
#194 Pweb 12 -2 6 0 No No
#195 brihal4457 12 -2 6 0 No No
#196 dj3436 12 -2 6 0 No No
#197 chefman503 12 -2 6 0 No No
#198 drrnow 12 -2 6 0 No No
#199 JRDMB23 12 -2 6 0 No No
#200 fishtender90 12 -2 6 0 No No
#201 Dvmthws 12 -2 6 0 No No
#202 blackhills 12 -2 6 0 No No
#203 Granny2741 12 -2 6 0 No No
#204 megsjaco 12 -1 6 0 No No
#205 kevin74 12 -1 6 0 No No
#206 kjd97 12 -1 6 0 No No
#207 Casc1776 12 -1 6 0 No No
#208 MFishe17 12 -1 6 0 No No
#209 bsenour24 12 0 6 0 No No
#210 mcstasia 10 -1 3 1 No No
#211 Robaled 10 -8 5 0 No No
#212 Thatgirlisme41 10 -2 5 0 No No
#213 benharper25 10 -2 5 0 No No
#214 BlueH2OBaboon 10 -2 5 0 No No
#215 Minnemegan 10 -2 5 0 No No
#216 Mandylee003 10 -2 5 0 No No
#217 andycat3 10 -2 5 0 No No
#218 Nacho220 10 -2 5 0 No No
#219 zstonish 10 -2 5 0 No No
#220 rblankenship24 10 -2 5 0 No No
#221 Yoda54 10 -2 5 0 No No
#222 stepanek22 10 -2 5 0 No No
#223 bowa36 10 -1 5 0 No No
#224 BowlingProdigy 10 -1 5 0 No No
#225 Jem9068 10 -1 5 0 No No
#226 Alex.H 10 0 5 0 No No
#227 emilyporter41 10 0 5 0 No No
#228 ALOLSU18 8 -17 4 0 No No
#229 dmbspots 8 -2 4 0 No No
#230 BreakFree#41 8 -2 4 0 No No
#231 PantalaRapunzel 8 -2 4 0 No No
#232 Jackj5 8 -2 4 0 No No
#233 TheOnlyThing 8 -2 4 0 No No
#234 rosears 8 -2 4 0 No No
#235 jillkgagnon 8 -1 4 0 No No
#236 Minmate 8 -1 4 0 No No
#237 Armmaster 8 -1 4 0 No No
#238 tripeyedfish 8 -1 4 0 No No
#239 Tech1990 7 3 6 1 No No
#240 anyanoel 7 3 8 0 No No
#241 AMH0224 7 3 8 0 No No
#242 layer3man 6 -6 3 0 No No
#243 EBear 6 -3 3 0 No No
#244 Musiclover34 6 -2 3 0 No No
#245 Ptyby18 6 -1 3 0 No No
#246 TurnerM17 5 3 7 0 No No
#247 Jlorchris 4 -14 2 0 No No
#248 Live4Hockey113 4 -8 2 0 No No
#249 alden 4 -2 2 0 No No
#250 SpencerTiff 4 -2 2 0 No No
#251 firedancer34 2 -21 1 0 No No
#252 cadence 2 -17 1 0 No No
#253 radmcd777 2 -17 1 0 No No
#254 wyattfoster 0 -21 0 0 No No
#255 thestoneraven 0 -21 0 0 No No
#256 TheSummerMe 0 -21 0 0 No No
#257 eddyg32 0 -20 0 0 No No
#258 Mhinman 0 -19 0 0 No No
#259 Fandelc 0 -18 0 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram